Milieu Insight เปิดเผยผลสำรวจประชากร พบว่า 55% ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมที่จะเดินทางภายในประเทศ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสถานที่ที่เหมาะสมตามงบประมาณ

การเดินทางพักผ่อนในประเทศคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งในปีนี้ แม้ว่าอัตราการเงินและค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศมีอัตราที่สูงขึ้น สิงคโปร์, 22 เมษายน 2567 – ในขณะที่ฤดูร้อนและวันปิดเทอมของเด็กๆใกล้เข้ามา เราน่าจะได้เห็นคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเดินทางภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมีความสนใจในการเดินทางภายในประเทศมากที่สุด อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเดินทางจำนวนมากในภูมิภาคนี้ ความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายถือเป็นข้อพิจารณาสำคัญ Milieu Insight บริษัทซอฟต์แวร์การทำการสำรวจชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เผยแพร่รายงานล่าสุดเกี่ยวกับแผนการเดินทางช่วงฤดูร้อนสำหรับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาเชิงปริมาณได้จัดทำผ่านกลุ่มตัวอย่าง Online Panel ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Milieu Insight โดยสำรวจความคิดเห็นจากตัวแทนประชากร 1,966 คนใน […]